Reňkli florokarbon alýumin kompozit paneli

Gysga düşündiriş:

Reňkli (kameleon) Florokarbon alýumin-plastmassa paneliniň parlaklygy, garylan tebigy we näzik görnüşden emele gelýär.Üýtgeýän reňki sebäpli atlandyrylýar.Önümiň üstü, ýagtylyk çeşmesiniň we görnüş burçunyň üýtgemegi bilen dürli owadan we reňkli merjen effektlerini görkezip biler.Esasanam ýapyk we açyk bezeg, täjirçilik zynjyry, sergi mahabaty, awtoulag 4S dükany we beýleki bezeg we köpçülik ýerlerinde görkezmek üçin has amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňkli florokarbon alýumin plastmassa plastinka

Haryt barada umumy maglumat:
Reňkli (kameleon) Florokarbon alýumin-plastmassa paneliniň parlaklygy, garylan tebigy we näzik görnüşden emele gelýär.Üýtgeýän reňki sebäpli atlandyrylýar.Önümiň üstü, ýagtylyk çeşmesiniň we görnüş burçunyň üýtgemegi bilen dürli owadan we reňkli merjen effektlerini görkezip biler.Esasanam ýapyk we açyk bezeg, täjirçilik zynjyry, sergi mahabaty, awtoulag 4S dükany we beýleki bezeg we köpçülik ýerlerinde görkezmek üçin has amatlydyr.
Reňkli alýumin-plastmassa plastinkanyň üstki gatlagy esasy material hökmünde > 70% florokarbon üç örtük materialyny kabul edýär we Pearlescent Mica we beýleki täze materiallary goşýar.Metal ýaly ajaýyp we ýumşak reňk bar.Tebigatyň ajaýyp reňkini emele getirmek, ýüzýän ýeriň wizual estetiki duýgusyny emele getirmek üçin ýagtylyk bilen materialyň arasynda şöhlelenmäniň, döwülmegiň, difraksiýanyň we siňdirişiň özara täsirinden doly peýdalanýar.

Önüm aýratynlyklary:
1. lightagtylyk çeşmesiniň we görüş burçunyň üýtgemegi bilen ýeriň reňki üýtgeýär;
2. surfaceerüsti ýalpyldawuk, 85% -den gowrak;

Programma meýdanlary:
Jemgyýetçilik ýerleriniň ýapyk we açyk bezegi, täjirçilik zynjyry, sergi mahabaty, awtoulag 4S dükany we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki: